10è examen cinturons de color de l’escola Lee Young Badalona

El passat dissabte 27 d’octubre tres alumnes de l’escola Lee Young Badalona van examinar-se per a cinturó vermell-negre, després de l’entrenament conjunt a l’escola Juche Kwan.

El tribunal format pels Kwanjangnims Andreu Martínez, Ricard Torres i Jesús Moreno van poder veure el programa après.

L’examen, ple de nervis i pressió, va acabar amb un resultat positiu.

Enhorabona a Bernardo Fidalgo, Raúl Fidalgo i Albert Sánchez.

Haidong!