Examen cinturons de color de l’escola Juche Kwan

El passat 6 de juliol va tenir lloc a l’escola Juche Kwan de Barcelona examen per a cinturons de color.

El tribunal va estar format pel Kwanjangnim Jesús Moreno i Paula Moreno. A l’acabar l’examen Gustaf Svensson va superar amb èxit el programa per a cinturó marró-vermell.

Enhorabona!

Haidong!